Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych. Zarówno instalacji nowych jak i już użytkowanych. Regularne wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych tych nowych jak i tych już użytkowanych jest rozsądne ponieważ:

 • pomaga nam ocenić stan posiadanej instalacji elektrycznej, przez co możemy uniknąć porażenia prądem elektrycznym
 • w porę dostrzec zagrożenia, które mogłyby doprowadzić do jej uszkodzenia a przez to doprowadzić na przykład do pożaru domu, lub uszkodzenia znajdujących się w nim urządzeń
 • nakazuje je wykonywać prawo budowlane i energetyczne
  • Ustawa Prawo Budowlane
   Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami
  • Ustawa Prawo Energetyczne
   Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami
 • brak przeglądu może również doprowadzić do wstrzymania wypłaty ubezpieczenia cytat z OWU PZU „str. 12 – PZU nie odpowiada za szkody: 1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Czy brak nakazanych prawem badań jest rażącym niedbalstwem? Ciężko jednoznacznie stwierdzić to już oceni ubezpieczyciel.
 
Pomiary wykonujemy w oparciu o obwiązujące akty prawne, oraz normy.

Wykorzystujemy w naszej pracy miernik instalacji elektrycznych:

Sonel MPI-530

Sonel MPI-530
MPI-530 pomiary instalacji elektrycznych tel. 534120790

Wykonując pomiary instalacji elektrycznych badamy:

 •     rezystancję izolacji
 •     impedancję pętli zwarcia
 •     przewidywany prąd zwarcia
 •     wyłączniki różnicowoprądowe AC, A, F, B i B+
 •     rezystancję uziemienia
 •     rezystywność gruntu
 •     napięcia i częstotliwości
 •     rezystancję połączeń ochronnych  i wyrównawczych

Dzięki tak zaawansowanemu miernikowi możemy wykonać pomiary szybko zachowując przy tym jakość i dokładność jakiej Państwo oczekujecie.

Jeżeli macie Państwo problemy z instalacją już wykonaną proszę o telefon.

Protokoły wykonujemy w z pomocą oprogramowania Proton+. Wszystkie rysunki wykonujemy z pomocą programu GstarCad po czym konwertujemy je do formatu PDF.

Cennik usług pomiarowych.

Jeżeli macie Państwo problemy z instalacją już wykonaną zapraszam do KONTAKTU.

pomiary instalacji elektrycznej, pomiary, przegląd instalacji, instalacje elektryczne, elektryk, prace elektryczne, elektroinstalatorstwo, pomiary elektryczne